Bir uluslararası ticaret ve lojistik dergisi olan Konşimento, KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünün çıkardığı akademik ve sektörel nitelikte bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan Konşimento, elektronik ortamda yayın yapan hakemli bir dergidir. Dört ayda bir yayın yapan dergide yılda 3 sayı yayınlanmaktadır. Söz konusu dergide sektörün güncel stratejik konuları incelenirken, diğer taraftan da akademik nitelikte teorik ve modelsel çalışmalara yer verilmektedir. Uluslararası ticaret ve lojistik alanında teori ve uygulamaları bütünleştirme çabası içerisinde olan Konşimento Dergisinin hem akademik alanda hem de sektör uygulamalarında önemli değerler yaratacağı düşünülmektedir.