YAYIN İLKELERİ

 1. Konşimento dergisi, 4 ayda 1 yayımlanan, hakemli bir uluslararası ticaret ve lojistik dergisidir.
 2. Yayınlanacak yazılar, uluslararası ticaret ve lojistik başta olmak üzere uluslararası pazarlama, uluslararası iktisat, küresel tüketici davranışları, uluslararası işletmecilik, uluslararası finans, uluslararası muhasebe, rekabet istihbaratı, bilgi yönetimi, dijital temelli mikro ihracat, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ilişkiler, tedarik zinciri yönetimi alanlarından kabul edilebilecektir.
 3. Yayınlanacak yazılar, daha önce başka bir mecrada yayınlanmamış yahut yayınlanmak üzere başka bir mecraya gönderilmemiş olmalıdır.
 4. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler, daha önce başka bir dergide veya bildiri kitapçığında yayınlanmamışsa, yayınlanmak üzere değerlendirmeye alınabilir.
 5. Yazılar “Microsoft Word” programında hazırlanıp [email protected] adresine mail olarak gönderilmelidir.
 6. Yazarlar, ad ve soyadlarını, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adreslerini, telefonları ile e-mail adresleri ve “ORCID” bilgilerini sisteme girmelidirler.
 7. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

YAYIN ETİĞİ İLKELERİ

Genel İlkeler

 1. Konşimento dergisine gönderilen makaleler daha önce başka bir mecrada yayımlanmamış yahut yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 2. Konşimento dergisine gelen makaleler, editör kurulu tarafından ön incelemeye tabi tutulur. Derginin yayın politikasına aykırı görülen yazılar, doğrudan reddedilir.
 3. Yayımlanacak yazılarda yapılacak düzeltilerin yapılmasına ilişkin sorumluluğu editör, hakem ve yazar ortak olarak paylaşır.
 4. Dergi kapsamında yazarlarca gönderilen makaleler, hakemlere gönderilmeden önce Turnitin programında taramaya tabi tutulur. Oranın %20 üstü olduğu durumda yahut intihal tespit edilmesi durumda, makale hakemlere sunulmaksızın editör tarafından yazara iade edilir.
 5. Konşimento dergisinde yayımlanan yazıların telif hakları dergiye aittir. Dergide yayımlandıktan sonra, derginin izni olmadığı müddetçe başka bir mecrada yayımlanamaz.
 6. Kabul edilse bile sonradan etik standartlara uygun olmadığı ortaya çıkan makaleler yayından çıkarılır.
 7. Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
 8. Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.

Hakem Sorumlulukları

 1. Hakemler, gelen yazıları, sadece bilimsel içerik açısından, nesnel bir biçimde değerlendirmelidir.
 2. Hakemler açısından, yazarlar ile ilgili bir çıkar çatışması yahut rekabet ilişkisi bulunmamalıdır.
 3. Hakemler, makalenin yazım sürecine katkıda bulunmuşlarsa makaleyi değerlendirmeyi reddetmelidir. Bu durumda, makale, başka bir hakeme sunulur.
 4. Hakemler, makale değerlendirme formunu eksiksiz ve ayrıntılı bir biçimde doldurmalıdır. Ret verilmesi durumunda bunun gerekçesi yazılmalıdır.
 5. Hakemler, kendisine gelen makaleler üzerinden herhangi bir yarar sağlama yönüne gitmemelidir.
 6. Hakemler, makalelerde atıf yapılmamış yayınları belirtmelidir. Makale ile ilgili bütün bilgileri saklı tutmakla ve yazar tarafından yapılan intihali ilgili editöre bildirmekle yükümlüdür.
 7. Hakem, gönderilen makalenin kendi alanını kapsamadığını düşündüğünde yahut süresi içinde değerlendirme yapamayacağını düşündüğünde, derginin editörünü bilgilendirerek değerlendirmeden çekilmelidir.

Editör Sorumlulukları

 1. Konşimento Dergisi Editör Kurulu dergiye gelen yazıları, sadece bilimsel açıdan değerlendirir. Değerlendirme esnasında öznel bir tutum takınmaz.
 2. Gönderilen yazıların yayımlanması için adil bir değerlendirme sürecinin yürütülmesi sağlanır.
 3. Makale ile ilgili tüm bilgiler, yayımlanana kadar gizli tutulmalıdır.
 4. Konşimento Dergisi’nde hakem atamasından editör kurulu sorumludur.
 5. Editör kendisine gelen makaleyi süresi içinde değerlendirmeye almalıdır. En az iki hakem görüşüne dayanılarak makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilmelidir. Hakemlerden birinin ret vermesi durumunda üçüncü bir hakemin görüşü alınmalıdır.
 6. Editörler, alanlarında yayınları olan, etik değerlere bağlı ve derginin yayın süreçlerini aksatmayacak hakemleri tercih eder.
 7. Gönderilmiş bir makaledeki bilgiler, yazarın izni dışında editörlerin kendi araştırmalarında kullanılamaz.
 8. Editörlerden birinin makalesi değerlendirmeye alınması durumunda, bununla ilgili süreç bir başka editör tarafından yürütülür.

Yazar Sorumlulukları

 1. Gönderilen yazıların özgünlüğü yazar yahut yazarlarca kabul edilmiş sayılır. Yazılar, herhangi bir platformda, herhangi bir dilde yayımlanmış yahut yayımlanmak üzere olmamalıdır.
 2. Makalelerde kullanılan telifli materyaller ancak geçerli izin ve telif onayı ile yayımlanır. Söz konusu izinlerin alınmasının sorumluluğu makale yazarına yahut yazarlarına aittir.
 3. Makale yazarı, makalede kullandığı tabloların, şekillerin ve diğer materyallerin hakkının kendisinde olduğunu, alıntı durumunda uygun bir biçimde kaynak gösterdiğini kabul eder. Dolayısıyla aksi bir durumda hukuki sorumluluk kendisine aittir.
 4. Makalede ismi geçen yazarlar, makaleye önemli katkı sağlayanlarla sınırlı tutulmalıdır. Yazar yahut yazarlar, yazısı yayımlanmış olsa bile, fark ettikleri herhangi bir bilimsel hata fark ettiğinde hızlı bir şekilde ilgili editör ile temasa geçmekle yükümlüdür.