1. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir,
2. Makalede kullanılan yazı tipi Times New Roman olmalıdır.
3. Makalenin ana başlığı, sırasıyla Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. (İngilizce makalelerde bu sıra İngilizce, Türkçe şeklinde olmalıdır.) Makale başlığı 14 punto olmalı ve sayfaya ortalanmış olmalıdır. Türkçe başlık kalın, İngilizce başlık ise kalın ve italik olarak yazılmalıdır. (İngilizce makalelerde İngilizce başlık kalın, Türkçe başlık ise kalın ve italik olarak yazılmalıdır.)
4. Başlıklardan ve paragraflardan önce ve sonra 3nk boşluk eklenmelidir.
5. Yazarların isimleri ve soy isimleri, makalenin başlığının altına, ortalanmış olarak, italik yazılmalıdır. Yazarların isimlerinden sonra sırasıyla “Bölüm, Fakülte/Enstitü, Üniversite/Kurum Adı, Şehir, Ülke, mail adresleri, iletişim bilgileri ve ORCID numaraları” yer almalıdır.
6. Özet metinleri, “Özet” ve “Abstract” başlıklarıyla 9 punto, Times New Roman, iki yana yaslı halde yazılmalıdır. Özet metinleri, en az 100, en fazla 250 kelime olmalıdır.
7. Anahtar kelimeler, “Anahtar Kelimeler” ve “Keywords” ifadeleri ile birlikte Türkçe ve İngilizce özetlerin altında yer almalıdır. En az 3, en fazla 6 kelime kullanılmalıdır.
8. Başlıklar, 12 punto büyüklüğünde sola yaslı bir biçimde yazılmalıdır. Birinci ve ikinci seviye başlıklarda her kelimenin baş harfi büyük yazılmalıdır. Üçüncü ve sonraki seviye başlıklarda sadece başlığın ilk kelimesinin ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır.
9. Sayfa düzeni, üst ve alt için 6 cm, yanlar için ise 4,5 cm boşluklu olacak şekilde, 21 cm X 29,7 cm boyutunda standart A4 formatına hazırlanmalıdır.
10. Ana metin, 11 punto, Times New Roman yazı tipinde, tek aralıklı ve iki yana yaslı bir biçimde yazılmalıdır.
11. Dipnotlar, 9 punto, Times New Roman yazı tipinde, tek aralıklı ve iki yana yaslı bir biçimde yazılmalıdır.
12. Şekiller, görseller ve tablolar, başlıklandırılmalıdır. Şekil ve görsel başlıkları alta, tabloların başlıkları ise üste ortalanmalı ve 10 punto, Times New Roman yazı tipinde, tek aralıklı halde yazılmalıdır.
13. Kaynakça, makalenin sonunda yer almalıdır. 10 punto, Times New Roman yazı tipinde, tek aralıklı ve iki yana yaslı bir biçimde yazılmalıdır.
14. Makalelerde atıf ve kaynakça gösterimi American Psychological Association (APA) 7 kurallarına uygun olmalıdır.
15. Makalenin biçimsel formatı için örnek makale şablonuna bakabilirsiniz.